امروز پنج شنبه, 21 فروردين 1399 - Thu 04 09 2020

منو

بخش نامه های صادر شده در راستای طرح حساب واحد خزانه (TSA)

TSA 1

مجموعه بخشنامه های صادر شده در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه و اسقرار خزانه دار الکترونیک) اجرای دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، طرح حساب واحد خزانه

19

 

طراحی و توسعه : شرکت فرزانگان کویر , تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد