امروز چهارشنبه, 04 خرداد 1401 - Wed 05 25 2022

منو

معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین

گزارشی از واحد معاونت نظارت مالی اداره کل در سال 1393

باتوجه به اهمیت بالای واحد معاونت نظارت مالی که شامل مجموعه تمرکز و تلفیق حسابها و خزانه معین استان و واحد نظارت مالی می باشد ، دقت درآمارها و گزارشات این واحدها نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری مدیران داخلی این اداره کل و همچنین مدیران استانی مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و سایر سازمانهای مرتبط با این گزارشات و علاوه برآن در سطح کلان در وزارت اموراقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و سایرسازمانها و موسسات درگیر این آمارها ایفا میکند. بنابراین تهیه و تنظیم به موقع و صحیح این اطلاعات نقش مهمی در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیریهای مهم و اثرگذاردرسرنوشت کشور لازم و ضروری است. بااین مقدمه به بررسی وتحلیل آمارها و اطلاعات واحدهای ذکرشده فوق در اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان یزد می پردازیم .                                         

1-واحد تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری

  این مجموعه با هدف بررسی صورتحسابهای واصله ماهانه و نهایی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء ازبودجه کل کشور استفاده میکنند و کنترل آنها طبق موازین و مقررات قانونی و رهنمودهای حسابداری تشکیل گردیده و در سال1393 فعالیت های زیررا انجام داده است :            

الف- رسیدگی به صورتحسابهای نهایی سال1392 ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی استان  که شامل 54 دستگاه اجرایی ، 20 شهرداری  و 6 شرکت دولتی و دانشگاه                                 

ب- ثبت اطلاعات فوق در نرم افزار این واحد و تهیه لوح فشرده و ارسال به مرکز                      

ج- تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه                                                                                         

د- راه اندازی وآموزش سامانه "سناما" در 39 دستگاه اجرایی و 13 شهرداری و 6شرکت دولتی

ح-رسیدگی به صورت حساب نهایی 58 دستگاه اجرایی و شهرداریها و شرکتهای دولتی و دانشگاهها از طریق سیستم سناما                                                                                              

ج- ارائه گزارش پرداختهای غیرقطعی و اعتبارات ابلاغی به معاون محترم نظارت مالی               

ک- شرکت در جلسات هم اندیشی ذیحسابان در جهت استقرار نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی                                                                                                                         

ودرنهایت با توجه به بند د تبصره 20 بودجه سال 1394، وزارتخانه ها و موسسات دولتی وسایردستگاههای اجرایی مکلفند صورتهای مالی خود را ازابتدای سال 94 برمبنای حسابداری تعهدی تهیه نمایند براین اساس تاکنون جلسات زیادی با حضور ذیحسابان و معاونین ذیحساب و پرسنل تمرکز و تلفیق حسابها جهت زمینه سازی این مبنا برگزار گردیده است .                   

 2- خزانه معین استان یزد 

یکی از قسمتهای مهم معاونت نظارت مالی خزانه معین میباشد که دارای وظایف بسیار مهمی میباشد که در زیربه عملکرد سال 93 قسمتهای مختلف آن می پردازیم.                                    

الف – درآمدهای عمومی : در این واحد کلیه درآمدهای دستگاههای اجرایی استان  تحت عنوان ردیف درآمدی خاص آن به حسابهای مخصوص خود در خزانه واریز گردیده و مبلغ درآمد تحت عنوان فرم 6   برای دستگاه اجرایی واریز کننده وجه توسط خزانه تائید میگردد . این مبالغ در پایان هرماه ( اخیرا به صورت روزانه ) به حساب 8001 خزانه داریکل درمرکز واریز گشته و تائیدیه آن  به خزانه معین استان یزد ارسال می گردد.                                               

ب- درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و درآمد خانه های سازمانی : این نوع درآمدها توسط دستگاههای اجرایی به حساب خاص خود در خزانه واریز میگردد . ولی با توجه به اینکه اختصاصی هستند ،توسط دستگاه درخواست گردیده و به خود آنها برگردانده میشود . این نوع درآمدها دارای سقف اعتبار بوده و اگر بیش از سقف اعتبار واریز گردد ، مابه التفاوت آن به حساب درآمد عمومی واریز میگردد .                                      

ج- سپرده : دراین واحد دستگاههای اجرایی سپرده های در یافتی از پیمانکاران وسایر ذینفعان را به حساب های مخصوص در خزانه واریز میکنند و در صورت نیاز برای پرداخت به آنها مجددا ازخزانه درخواست مینمایند . 

د-دریافت و پرداخت : در این قسمت کلیه مبالغ واریزی از خزانه داریکل و همچنین پرداخت به دستگاههای اجرایی از این واحد صورت می گیرد . تا این تاریخ تعداد 326 عدد  فیش بانکی در این واحد ثبت  و تعداد 818 عدد چک از این واحد صادر گردیده است .                           

ح-  تنظیم حساب : در این واحد کلیه عملیات دریافت و پرداخت مبالغی که از قسمتهای مختلف خزانه صورت میگیرد جمع بندی گشته و اسناد مرتبط با این عملیات در سیستم حسابداری آن ثبت گشته و در نهایت گزارشاتی تنظیم میگردد که این گزارش همراه با آمارواطلاعات کلیه واحدهای خزانه جمع آوری گردیده و  همه ماهه به خزانه داریکل ارسال گردیده و سپس جهت تایید آن پیگیری های لازم صورت میگیرد . تا این تاریخ صورتحساب تا دی ماه ارسال گردیده و صورتحساب بهمن ماه در حال بررسی بوده و حساب اسفند ماه در حال ثبت اسناد میباشد .                                                                                                                 

                                                                                                           

 

طراحی و توسعه : شرکت فرزانگان کویر , تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید